Workshops/koortraining

 

Zingen met je hart en je hoofd
Bij de workshops en de koortrainingen gaat het naast goed zingen juist om het samen zingen. Het leren luisteren, terwijl je aan het zingen bent. Je leert twee dingen tegelijk te doen. Het is belangrijk om te werken aan het combineren van ritme, tekst, melodie en harmonie: het combineren van cognitie en intuïtie. Middels improvisatie wordt de intuïtie ontwikkeld met behulp van bepaalde vooraf gemaakte afspraken (cognitie). Verder is het thema ‘balans tussen lichaam en geest’ de rode draad. Dus fysieke oefeningen in combinatie met ademhaling en balansoefeningen. Het eigen fysieke welbevinden wordt getraind. Verder is het ontdekken van de invloed van de ander op jou van essentieel belang tijdens het samenzingen, het maakt dat je niet alleen maar met jezelf bezig bent.

Groepsdynamiek
Gebruik maken van de groepsdynamiek is één van de leukste, meest motiverende momenten van het samen zingen. Waarom zijn er anders in Nederland zoveel mensen die in een koor zingen? Er zijn heel wat oefeningen om deze groepsdynamiek samen te oefenen. Iedereen heeft zijn/haar eigen waardevolle bijdrage in de groep.

Gehoortraining
Onder de ‘individuele zangles’ zijn het innerlijk gehoor en de verbeeldingskracht als basis elementen genoemd. Tijdens de cursus wordt er spelenderwijs ook aan gehoortraining, solfège en tekst behandeling gewerkt.

Voor meer informatie over de cursussen en trainingen: irene.maessen@xs4all.nl