Jacques Beers Stichting

 

De Jacques Beers Stichting is in 2005 door historicus/musicoloog Jurjen Vis opgericht. De Stichting houdt de muziek van de Nederlandse componist Jacques Beers (1902-1947) levend.
Aan de totstandkoming van de CD ‘Musicien d’avenir’ met de kamermuziek van Jacques Beers (zie CD’s/luisteren) heb ik intensief meegewerkt. Na het overlijden van Jurjen in 2019 nam ik de zorg voor de Jacques Beers Stichting over. Samen met collega en pedagogisch wetenschapper Bea Goethart bestuur ik de stichting. 

 

 

Doelstellingen                                                                                                                                                       

 1. De Jacques Beersstichting heeft ten doel:
  a. De muziek van de componist Jacques Beers (1902-1947) te doen herleven en zijn nagedachtenis in stand te houden;
  b. Het vestigen van aandacht op minder bekende componisten uit de tijd en omgeving van Jacques Beers en hun composities;
  c. Al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. Het stimuleren, uitvoeren, publiceren, produceren, reproduceren, archiveren, ondersteunen, verspreiden, onderrichten, promoten van muziek die bijdraagt aan het doel van de stichting, en alles wat daar in de ruimste zin des woords mee samenhangt;
  b. Het (mede-)organiseren van lezingen, voordrachten, publicaties, opnames en concerten.
  c. Het werven van fondsen hiertoe, zowel uit publieke alsook private middelen, zowel op nationaal, Europees alsook internationaal gebied.
  d. Het ondersteunen van promotionele en educatieve projecten in overeenstemming met bovengenoemde doelstellingen van de stichting.

vnlr. Jurjen Vis, Marcel Worms, Eleonore Pameijer en Irene Maessen in Parijs voor een concert rondom Jacques Beers