5. Ich wandre durch Theresiënstadt

Themaprogramma

 

Ich wandre durch Theresienstadt is een recital voor zang en piano, eventueel aangevuld met fluit en/of cello. In dit programma speelt het thema de dragende rol. WOII heeft al zoveel impact, dat het zorgvuldig kiezen van het repertoire (vergeten -veelal Joodse- componisten) al voldoende zeggingskracht heeft. 25 jaar zing ik bij de Leo Smit Stichting, die componisten uit het interbellum uit de vergetelheid haalt, en dat zorgt voor een breed repertoire van Nederlandse en/of Joodse componisten. Zie de websites van de Leo Smit Stichting en Forbidden Music Regained.

Composities van Ilse Weber (Theresiënstadt), Szymon Laks (dirigent van Auschwitz), Dick Kattenburg (de Nederlandse Gershwin), Mordechai Gebirtig (Jiddisch) en de twee Nederlandse, vrouwelijke componisten Henriette Bosmans en Rosy Wertheim.

 

Marcel Worms
Stephan Heber
Eleonore Pameijer